I centrala Sala ska det byggas nya, charmiga bostäder utefter en ny småstadsgata på Silvervallen, den gamla fotbollsplanen. Marken ligger i direkt anslutning till centrum och här kommer det att uppföras tjugo enfamiljshus i ett eller två plan och fyra flerfamiljshus med 6 lägenheter vardera.

Silvervallen är den gamla fotbollsplanen som ligger mycket centralt i Sala. Här ska nu byggas en ny stadsdel med samma känsla som den historiska staden. Bebyggelsen kommer att bestå av trähus i två och tre våningar som bildar en typisk småstadsgata i direkt anslutning till den charmiga, historiska stadskärnan och en planerad stadspark. Typhusritningarna är utformade i proportioner, material och gestaltning så att de passar ihop med Salas identitet avseende riksintresset Sala bergstad. Det blir mer Sala i Sala helt enkelt. Hustyperna kommer att vara flerfamiljshus, stadsradhus och stadsvillor.

På promenadavstånd finns god tillgång till såväl kommersiell som offentlig service. I närheten ligger bland annat en större matvaruaffär samt en vitvarukedja. Inom några hundra meter ligger stadens kommersiella centrum vid Stora torget med ett stort utbud av butiker, serveringar, biograf med mera. En närliggande vårdcentral med apotek är under byggnation.

Close Menu